شرکت سپید ظب نیا به عنوان یک شرکت دانش بنیان در این فن بازار از دو محصول خود ( ساشه سیترونید و کپسول سپید طب کربوبلاک ) که مورد تایید سازمان مرکز رشد و طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران رو نمایی کرده است

میزبان فن بازار دانشگاه تهران می باشد

16 و 17 آبان در سالن همایش حجاب خیابان حجاب

اولین فن بازاری که شرکت های دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهوری شرکت دارند و حمایت 50 درصدی از خریداران محصولات ملی صورت میگرد