آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی سپید طب نیا به عنوان مرجعی برای انجام آزمونهای مرتبط با محصولات شرکت، با بکارگیری روشهای بین‌المللی و ملی می‌باشد که در راستای تحقق اهداف کلان این مجموعه فعالیت می‌نماید. این آزمایشگاه افزایش سطح رضایتمندی مشتریان خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت را رسالت خویش دانسته و موارد ذیل را سرلوحۀ عملکرد خود قرار می‌دهد:

- متعهد نسبت به اعمال رویۀ حرفه‌ای خوب در ارتباط با کیفیت خدمات آزمون ارائه شده به مشتریان
- ارتقاء سطح مهارت و کارائی کارکنان از طریق آموزش‌های سیستماتیک، برنامه‌ریزی شده و مستمر
- بکارگیری افراد توانمند و ذیصلاح در آزمایشگاه جهت اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیتهای مرتبط با آزمون
- برآورده‌سازی الزامات روشهای آزمون و بهبود مستمر آن
- استفادۀ بهینه از منابع و امکانات موجود
- توسعه دامنۀ فعالیتهای مرتبط با آزمونها، از طریق انجام مطالعات و تکمیل تجهیزات
- ارتباط مناسب با مشتریان و پیگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان
- گردآوری و رعایت آخرین مقررات ناظر بر عملیات ساخت مطلوب (GMP)، قوانین و مقررات ناظر بر کیفیت محصولات استانداردهای زیست محیطی، قوانین و مقررات ملی بهداشت حرفه ای و ایمنی

جهت حصول موارد فوق، آزمایشگاه شرکت داروسازی سپید طب نیا سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد های جهانی طراحی نموده و مدیریت آزمایشگاه خود را ملزم و متعهد می‌داند منابع و امکانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده‌سازی الزامات ایمنی استاندارد و بهبود فعالیتهای آزمایشگاه را فراهم آورد و اثربخشی آنرا در دوره‌های معین مورد بررسی قرار دهد.