در عرصه داروسازی " کیفیت" انعکاسی از تبعیت و پیروی از قوانین و مقررات مستندی چون روشهای بهینه تولید، آنالیز، انبارش و توزیع فرآورده های دارویی می باشد که بطور کلی در قالب عبارت GXP بیان میگردد.
سیستم تضمین کیفیت موجود در شرکت داروسازی سپید طب نیا بر پایه مدلهای پیشنهادی توسط سازمانهای معتبری چون The International Conference of Harmonization (ICH) و Pharmaceutical Inspection co-operation scheme (PIC/s) وWHOبنا گردیده است. همچنین این شرکت در راستای تقویت حوزه کیفی خود در بخش آزمایشگاههای کنترل کیفیت و کالیبراسیون اقدام به استقرار ایزو ۱۷۰۲۵(مدیریت کیفیت آزمایشگاهی) نموده است. شرکت بین المللی سپید طب نیا تولید کننده انواع دارو و مکمل های غذایی, تولید محصولاتی با بیشترین اثربخشی و کمترین عارضه را خواسته بحق جامعه و آرمان خود می داند. جهت رسیدن به این آرمان با اعلام تعهد به برآورده ساختن خواسته های مشتریان، رعایت قوانین و مقررات مرتبط (ملی و بین المللی) اهداف کیفیت تعیین می شود که در این راستا راهبردهای زیر را برگزیده است:

- مدیریت و اداره شرکت بر اساس دانش و شیوه های روز داروسازی
- بهره گیری از دانش و فناوری روز و میراث علمی گذشته ایران زمین در کنار همدیگر جهت تحقیق، تولید و بهبود مداوم کیفیت
- آموزش مداوم و به روز نگهداشتن تمامی کارکنان جهت ارتقاء توانائیها و مشارکت ایشان در امور شرکت
- رعایت اصــول بهینه تولید، حفظ کیفیــت محصول مطابق با استانداردهای معتبر داروسازی و تحت نظر متخصصین مربوطه، بروزسازی روشـهای تولید و تجهـیزات مورد استفاده، انجام پروژه های تحقیقاتی و رعایت حقـوق مصرف کنندگان
- افزایش سطح اطمینان جامعه ی پزشکی کشور و ارتقای اعتماد ملی به صنایع و محصولات دارویی ساخت داخل و ازاین طریق زمینه سازی برای توسعه ی فرهنگی و اجتماعی


به منظور تحقق راهبردهای فوق و نیز کسب و ارتقاء مداوم رضایت مشتریان، یک سیستم مدیریت کیفیت در انطباق با الزامات استانداردهای جهانی ایجاد و مستقر شده و مدیریت شرکت خود را نسبت به بازنگری سالانه و بهبود مداوم اثر بخشی سیستم و فرآیندهای آن متعهد می داند و از تمامی کارکنان که سرمایه های اصلی شرکت هستند انتظار دارد در این راستا با تمام وجود و به صورت فعال مشارکت نمایند.

مدیریت تضمین کیفیت شرکت داروسازی سپید طب نیا با اتکاء به پروردگار متعال ، خود را متعهد به منشور كيفي و اخلاقي شرکت می داند و در راستای رسیدن به اهداف فوق موارد لازم را تامین و از کلیه همکاران می خواهد تا در راستای استقرار این سیستم و تحقق هرچه بیشتر این اهداف, نهایت تلاش و کوشش را بنمایند و از كليه بیماران و دست اندرکاران جامعه بهداشتی درمانی کشور می خواهد نظرات و پیشنهادات خود را از طريق سایت مندرج بر روی محصولات و یا برقراری تماس به ما منتقل نموده و در خدمت رسانی بهتر ما را یاری نمایند.