افتخاری دیگر از هلدینگ بین المللی یاقوت رویان
آزمایشگاه همکار سپید طب آزمون موفق به اخذ گواهینامه (ISO 9001) گردید.

اغلب آزمایشگاه ها به سبب نوع فعالیت و خدمات قابل ارائه به مشتریان، هدف اصلی خود را در افزایش میزان رضایتمندی و در قالب پوشش دادن انتظارات مشتریان خود در گستره فعالیت های مجموعه قرار می دهند.
به گزارش خبرنگار نشریه تخصصی_پزشکی پیام یاقوت، آزمایشگاه سپید طب آزمون که به عنوان آزمایشگاه همکار و مورد وثوق وزارت بهداشت و درمان کشور فعالیت می نماید چندی پیش موفق به اخذ گواهینامه بین المللی (ISO 9001) گردیده است که این مهم با هدف ارتقا سطح کیفی سیستم مدیریت کیفیت,بهبود سطح کیفی پاسخگویی به مشتری و مشتری مداری می باشد .
این در حالیست که از پیامدهای مثبت اخذ این گواهینامه بین المللی می توان تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها، ارتقا سطح مشتری مداری، افزایش میزان کارایی کارشناسان و متخصصان آزمایشگاه اشاره کرد.
در آخر لازم دانستیم کسب این موفقیت مهم را به همکاران این آزمایشگاه از سوی این مجموعه تبریک عرض نماییم.