علي اي همـاي رحمت  توچه آيتي خدا را         كه به ما سوا فكندي همه سايه ي هما را       

دل اگر خداشناسي همه در رخ علــي بين        به علي شناختم من به خدا قسم خدا را

 

با اهداء سلام و تحيات
بي شك با ميلاد مولود كعبه در ماه نزول بركات ايزد منان محبت بر عرشيان و فرشيان تمام شد تا شرط آسماني شدن را تنها از طريق تأسي از رب النوع عشق، ايثار، مهرباني و گذشت بدانند .  
بدينوسيله سيزدهم رجب سالروز ميلاد با سعادت اوليــن اختر تابناك آسمان امـــــامت و ولايت، مولي الموحدين حضرت امام علي( ع)و روز پدر را به تمامي همكاران محترم تبريك عرض مي‌نمايم.
اميد است كه در سايه الطاف حضرت حق از رهروان صديق آن امام همام باشيم.