اخبار

موارد مصرف:

• ال-آرژنین با کمک به ترشح هورمون رشد، در اختلالات ترشح این هورمون مصرف دارد. هورمون رشد در ترمیم‏ های دوران نقاهت نقش بسزایی را ایفا می ‏نماید و بدین ترتیب مصـرف ال-آرژنین نیز می‏ تواند در دوران نقاهت مفید باشد.
• ال-آرژنین میانگین فشار خون سیستولیک را کاهش می‏دهد.
• به عنوان مکمل درمان در هایپـرآمونمیا مصـرف دارد و به دفع سـم آمونیاک کمک می‏ کند.
 ال-آرژنین نقش مهمی در تقسیم سلولی و رشد و نمو بدن، بهبود زخم‏ ها، تقویت سیستم ایمنی بدن و آزاد سازی هورمون‏ها ایفا می‏ کند. ال-آرژنین در بدن به ترکیبی بنام نیتریک اکسید تبدیل می‏ شود. نیتریک اکسید موجب تحریک اتساع عروق خونی و بهبود خون رسانی به اعضا و نیز تحریک ترشح هورمون‏ های رشد و انسولین می ‏گردد.

هر کپسول حاوی :
ال-آرژنین   1000 میلی‏ گرم

مقدار و نحوه مصرف :
بزرگسالان: ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ ميلی‏ گرم (3-1 عدد کپسول)خوراكی به صورت یک یا دو دوز منقسم.
كودكان: ۱۰۰۰ میلی‏ گرم (1 عدد کپسول) خوراكی به صورت یک یا دو دوز منقسم.