اخبار

لوبیای معمولی (با نام علمی فاسئولوس ولگاریس) شامل تمامی لوبیاهای خشك یا زراعی و لوبیاهای سبز یا فرنگی می باشد. این گونه از لوبیا سالهای متمادی بعنوان غذای

اصلی در آمریکای جنوبی و مرکزی مصرف گردیده و امروزه بعنوان خط اول فرآورده های کاهش دهنده وزن شناخته می شود.

عصاره لوبیا سفید با مهار عمل آنزیم طبیعی موجود در بزاق و پانکراس (آنزیم آلفا آمیالز) مانع شکسته شدن کربوهیدرات ها به قندهای ساده و در نتیجه مانع از جذب کالری

بیشتر و اضافه وزن می گردد. فلزات کمیاب کروم و وانادیوم به حفظ گلوکز خون در سطح طبیعی کمک می کنند.

این فرآورده می تواند نشاسته موجود در غذاهایی از قبیلسیب زمینی، نان، ماکارونی، برنج، ذرت و کراکر را خنثیکند و باعث شود که کربوهیدرات ها با مصرف کالری کمتر از

سیستم گوارشی عبور کنند.

کروم موجود در این فرآورده سطح قند خون طبیعی را در بدن حفظ می کند و یک ترانسپورتر چربی است که با تنظیم انسولین به متابولیسم کربوهیدرات ها، پروتئین ها و

چربی ها کمک می کند.

وانادیوم عنصر کمیابی است که برای متابولیسم سلولی و تشکیل استخوان ها و دندان ها ضروری است و موجب مهار سنتز کلسترول می گردد. همچنین با بهبود عملکرد

انسولین منجر به بهبود تحمل گلوکز در بدن می گردد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

بزرگسالان: همراه با هر وعده غذایی حاوی کربوهیدرات 1 عدد کپسول میل شود.

کودکان: طبق نظر پزشک

موارد مصرف:

این کپسول از دسته مکمل های رژیمی است که از طریق کاهش جذب کربوهیدرات به کاهش وزن کمک می کند.

دارای خاصیت ادرا رآور.

کمک به کاهش قند خون.

کمک به کاهش کلسترول خون.